SZKODY GÓRNICZE

Szkody górnicze

DETALE  KONSTRUKCYJNE          

>> Przekrój równoległy do układu belek   

>> Przekrój prostopadły do układu belek 

>> Szkic poglądowy                                      

 

System stropowy GRANORD - spełnia wymagania stawiane konstrukcją  wykonywanym na terenie szkód górniczych. Każdy strop powinien być wykonany zgodnie z poniższymi zaleceniami.

ZALECENIA

dotyczące posadowienia budynku w strefie występowania szkód górniczych:

 • dozbrojenie stropu prętami przypodporowymi biegną równolegle
      oraz prostopadle do belek stropowych (1)
 • zbrojenie w kierunku prostopadłym rozmieszczać nie rzadziej niż co 300 mm
 • dozbrojenie końców belek za pomocą pętli (2)
 • zastosowanie siatki zgrzewanej zatopionej w nadbetonie z prętów Ø6
      oraz oczku 150 x 150 mm                                           
 • siatkę zatopioną zatopioną w nadbetonie wpuszcząć w wieńce
      na głębokość min.150 mm
 • stosować stal żebrowaną  o zwiększonej wytrzymałości oraz ciągliwości 
 • wykonanie nadbetonu o grubości min. 60 mm
 • klasa betonu min. C20/25 

UWAGI

Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności budynku pozostałe elementy konstrukcyjne (fundamenty, wieńce, itd.) należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Polskich Norm, literatury fachowej oraz instrukcjami ITB.

 

logo